Sverige har sedan länge utmärkt sig för att vara ett mycket jämställt land men har numera halkat ned flera steg på listan och lämnat plats åt bl. a Island och Norge. Sedan 2014 har man vad man tycker om att kalla en “feministisk regering” med hälften män och hälften kvinnor på ministerposter.

Vad är jämlikhet?

Jämlikhet innebär dock mer än bara mäns och kvinnors lika värde – det handlar även om minoriteters lika värde oberoende på sexuell läggning eller etnisk härkomst. Just ordet jämlikhet uppstod i samband med FN:s allmänna förklaringar 1948, och visar således att alla människor, oavsett var de befinner sig på jordklotet, ska och bör ha samma förutsättningar vare sig de är män eller kvinnor, barn eller vuxna samt vilken tro de har. Detta ska gälla alla människor i världen eftersom målet är att ha demokratier överallt på jorden. Utan jämlikhet fungerar inte en demokrati och det är därför ordet har fått en stor betydelse, bl.a i Sverige som vill vara en “humanitär stormakt” som f.d statsminister Fredrik Reinfeldt uttryckte det.

Skydd är mycket viktigt i samband med detta, då minoriteter och utsatta personer behöver mer hjälp att komma undan våld och förtryck. I Sverige skyddas demokratin av tre grundlagar som man är mycket måna om att hålla på – yttrandefriheten, regeringsformen samt tryckfrihetsförordningen. Inom dessa lagar kan man också se, om man är insatt och läser igenom texterna ordentligt, att alla tre omfattar skydd och ett drägligt liv genom att värna om sjukvård, god hälsa, rätt till bostad, arbete och utbildning samt värna om alla barn vart de än kommer ifrån. Detta är både staten och kommunerna i landet skyldiga till.

Jämlikhet mellan män och kvinnor

Att könen är lika mycket värda är något som Sverige är mycket klara och tydliga med, även om det i det tysta förekommer en hel del problem, även på den fronten. Båda könen ska ha lika förutsättningar och detsamma ska gälla både i arbete och i hemmen. De ska även ha samma makt inom politiken.