I en förhållandevis ny rapport och granskning enligt FN, har Sverige fått en hel del kritik för olika behandlingar av människor. Det är FN-kommittén som väljer att öppet kritisera Sverige. Man har iskant till eftersom man anser att Sverige har haft en hel del diskriminering, hatbrott och rasism att tampas med. Det förekommer även skarp kritik mot minoritetsgrupper som romer och samer samt om funktionsnedsatta personer som inte har möjligheten att leva sina liv fullt ut. Det var 2016 som denna rapport presenterades och man menar även att Sverige är för långsam på att inrätta den oberoende nationella organisationen som ska granska rättigheterna.

Feminismen har fått tummen upp

Det som man dock valde att ge Sverige medalj för, är den feministiska regeringen och deras utrikespolitik samt för de nya lagarna beträffande barnäktenskap och brott mot människor under krig, s.k. krigsförbrytelser och folkmord.

FN:s kritik mot Sverige

FN-förbundet pekar också på att Sverige borde stå upp mer för olika minoriteter ute i världen som förtrycks på ett eller annat sätt. Flera typexempel finns att tillgå som rohingyer i Burma, yazidierna i Syrien, kopterna i Egypten och ahmadiyerna i Pakistan. FN pekar ut femton länder som borde tala högre och stå upp för dessa folkgrupper som lider. Men Sverige har haft lite svårt med det, menar man då man nu har fått en plats i Säkerhetsrådet och borde utnyttja den mer.

Man tycker även att Sverige bör rikta blickarna mer mot Kongo-Kinshasa där folk förtrycks dagligen och de mest fruktansvärda våldtäkterna äger rum. Dödligt våld och konflikter är vardag för landets befolkningar och människor fördrivs från sina hem.

De nio kärnkonventionerna

Det finns nio kärnkonventioner i FN och Sverige har anslutit sig till dem alla. Alla tar upp mänskliga rättigheter av olika typer. Varje konvention har en kommitté som måste rapportera till huvudorganet då och då. Den konventionen som Sverige inte anslutit sig till är Konventionen mot migrantarbete eftersom man lämnar det till EU.