i Sverige har vi ett mycket generöst och värdigt asylmottagande om man t.ex. jämfört med andra länder, både i Europa och i övriga världen. De kan röra sig fritt och de får socialbidrag och skolplats samt gratis sjukvård. Även papperslösa har vissa förmåner, de kan få akutsjukvård och papperslösa barn ska ha samma rättigheter som andra barn. De har rätt att gå i skolan från den dag de fyller sex år. Samma sak gäller för utvisade barn. Dock omfattar det inte förskola eller dagis för alla dessa barn.

Sjukvård

Asylsökande som behöver akutsjukvård eller akut tandvård kan bege sig till sjukhuset eller till en tandklinik, förutsatt att den är ansluten till Försäkringskassan. Man kan också besöka läkare inomprimärvården och ta ut medicin som denne skriver ut åt en. Besöket kostar då 50 kr. Mödravård, preventivmedelsrådgivning samt förlossning och hjälp vid graviditet ingår också i de rättigheter som asylsökande har och då är kostnaden avgiftsfri.

Vissa nekas dock vård eftersom personalen kanske har svårt att veta vad som gäller och eftersom lagen tolkas olika på olika håll, så kan det förekomma missförstånd.

Finansiellt stöd för asylsökande

Även om en asylsökande inte har rätt till fullt barnbidrag så har ändå Socialtjänsten ansvar för alla som vistas i kommunen. man ska också veta att olika skillander förekommer från kommun till kommun och i vissa fall får även asylsökande och papperslösa vuxna en stor del av det statliga socialbidraget medans barnen får hela summan.

Att asylsökande och papperslösa inte får helt och fullt socialbidrag, kritiseras av vissa organisationer medans andra tycker det är fullkomligt fel att folk som inte har rätt att vistas i landet, ändå ska ta del av välfärdssystemet.

De summor som vanligen gäller för asylsökande är ca 2000 kr för vuxna och 1500 kr för barn. Ersättningen per barn halveras också om man har mer än tre barn.